3 kwietnia 2020

Polityka prywatności

PS PRO PRZEMYSŁAW SERBA będący administratorem Twoich danych osobowych robi
wszystko, aby Twoja prywatność byłą bezpieczna i odpowiednio chroniona, a Twoje dane
osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem. Niniejsza Polityka prywatności jasno określa
wszystkie obszary związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych.

 1. DLACZEGO TWOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?
  Bez możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych nie moglibyśmy świadczyć pomocy
  w zakresie znalezienia nowego pracodawcy dla Ciebie. Oprócz tego aspektu robimy to też,
  ponieważ pomaga to nam przestrzegać naszych obowiązków prawnych oraz realizowania
  naszych interesów podczas prowadzenia działalności serwisu.
  Dodatkowo dobrowolnie składasz zgodę związaną z realizacją marketingu bezpośredniego,
  którą w dowolnym momencie możesz wycofać.
 2. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane zbieramy za pośrednictwem naszego formularza, który znajduje się na naszej
  stronie www.wypowiedzeni.pl , w tym również dzięki Twojemu CV, który załączasz w trakcie
  rejestracji w serwisie.
 3. JAKIE DANE NA TWÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?
  Zbieramy wszystkie informacje, które nam przekazujesz podczas rejestracji na
  www.wypowiedzeni.pl
 4. JAK DŁUGO TWOJE DANE SĄ PRZECHOWYWANE?
  Twoje dane przechowujemy przez czas, gdy działamy na Twoją rzecz , a gdy przestajesz być
  naszym użytkownikiem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów
  prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisami prawa.
  Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod
  uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do
  Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub zgodnie z wymaganiami w
  zakresie ustawowego okresu przechowywania danych.
 5. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH?
  Twoje prawa:

  Prawo dostępu do swoich danych osobowych.

  Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

  Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
  ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie.

  Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które
  miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody. Możesz wycofać zgodę kontaktując
  się z nami na adres e-mail: iod@wypowiedzeni.pl

  Prawo żądać poprawienia danych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  osobowych.

  Zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych

  W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
  W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki
  prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt: poprzez
  e-mail:
  • na adres e-mail: info@wypowiedzeni.pl.
  • Inspektor Ochrony Danych: iod@wypowiedzeni.pl